Regulamin

 1. Ceny obowiązujące w hostelu podane są w PLN i zawierają 8% podatek VAT. Ceny zależą od sezonu, ilości dostępnych miejsc w hostelu oraz różnego rodzaju promocji. Gości obowiązują ceny, które są publikowane i potwierdzane w momencie dokonywania rezerwacji.
 2. Doba hostelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 i kończy o godz. 11:00.
 3. Przy meldowaniu się w hostelu niezbędne jest okazanie do wglądu dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy).
 4. Goście ponoszą całkowitą odpowiedzialność finansową za zniszczenie mienia należącego do hostelu. W przypadku grup (min. 8 osób ) w momencie meldowania pobierana jest kaucja w wysokości 50 PLN/os. Tytułem zabezpieczenia od ewentualnych zniszczeń spowodowanych przez Gości.
 5. Przy meldowaniu otrzymają Państwo indywidualne klucze do pokoi i wejścia do obiektu, które należy zdać w momencie zakończenia pobytu. W przypadku utraty klucza hostel pobierze karę w wysokości 400 PLN.
 6. Pokoje sprzedawane są w całości, ale pokoje 4-o osobowe mogą być sprzedawane również jako pojedyncze miejsca. Łóżko hostelowe przeznaczone jest do dyspozycji wyłącznie jednej osoby.
 7. Nie ma możliwości przekazania pokoju/łóżka hostelowego osobom trzecim nawet, jeśli nie upłynął jeszcze okres, za który Gość uiścił opłatę.
 8. W hostelu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 do 06:00.
 9. W przypadku nie opuszczenia pokoju/łóżka do godz. 11:00, a pokój ten/łóżko jest zarezerwowane dla następnych Gości, obsługa hostelu ma prawo wejść do pokoju bez obecności Gościa, spakowania jego rzeczy oraz umieszczenia ich w przechowalni bagażu.
 10. Na terenie hostelu oraz na korytarzach w całym budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W przypadku złamania tego zakazu i włączenia się alarmu przeciwpożarowego Goście będą obciążani kosztami nieuzasadnionego wezwania Straży Pożarnej i dodatkowo karą pieniężną w wysokości 300zł.
 11. Na terenie hostelu obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych, środków narkotyzujących oraz substancji psychotropowych
 12. W przypadku nieodpowiedniego lub agresywnego zachowania Gościa, naruszającego porządek hostelu, godność innych osób lub ich dobra osobiste hostel zastrzega sobie prawo do wezwania Policji, Straży Miejskiej bądź pracowników ochrony i poproszenia Gościa o opuszczenie hostelu bez możliwości zwrotu pieniędzy za ewentualne niewykorzystane noclegi.
 13. Hostel może odmówić przyjęcia Gościa, który jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku hostel zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego zatrzymania opłaty należnej za pobyt Gościa.
 14. Istnieje możliwość zaakceptowania przez hostel pobytu małych zwierząt jedynie w przypadku rezerwacji całych pokoi. Pobyt zwierzęcia musi być potwierdzony przez hostel przed przyjazdem Gości. Za pobyt zwierzęcia hostel pobiera depozyt w wysokości 100 PLN na wypadek szkód wyrządzonych przez zwierzę. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren hostelu bez powiadomienia o tym recepcji.
 15. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w pokojach. Rzeczy wartościowe można zostawić w depozycie w recepcji.
 16. Właściciel hostelu nie ponosi odpowiedzialności za awarie wynikłe nie z jego winy (brak prądu, światła, wody itp.).
 17. Hostel posiada własne miejsca parkingowe i garaże dla samochodu osobowego. Korzystać z niego można odpłatnie jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu jego dostępności.

Warunki rezerwacji

 1. Przy dokonywaniu rezerwacji przez Gości indywidualnych powyżej 10 dni przed przyjazdem wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości ok. 30% kwoty całej rezerwacji. Pozostała kwota powinna wpłynąć na konto hostelunajpóźniej na 3 dni przez przyjazdem Gości. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość dopłaty pozostałej kwoty w dniu przyjazdu w recepcji. W przypadku dokonywania rezerwacji poniżej 10 dni przed przyjazdem wymagana jest wpłata całości kwoty.
 2. Przy dokonywaniu rezerwacji dla grup warunki płatności mogą być ustalane indywidualnie dla każdej grupy.
 3. Złożenie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem hostelu.
 4. Rezerwacja jest potwierdzona w momencie wpływu na konto hostelu zaliczki bądź całej kwoty rezerwacji.
 5. Wpłaty za rezerwacje należy dokonywać na konto:

  PKO BP 92 1020 5402 0000 0402 0436 4857
  JERZY KOMOROWSKI – Hotel Grono

  W tytule zapłaty należy podać numer rezerwacji, imię i nazwisko Gościa oraz termin przyjazdu. Niezidentyfikowane wpłaty będą odsyłane na konto, z którego zostały przelane, po odjęciu kosztów administracyjnych. Jeżeli numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail podane przy dokonywaniu rezerwacji wstępnej są nieprawidłowe Hostel może anulować rezerwację.

 6. W tytule przelewu prosimy o podanie nazwiska, na które jest dokonana rezerwacja oraz terminu pobytu.

Warunki anulacji rezerwacji

 1. Dla Gości indywidualnych - w przypadku anulowania rezerwacji do 5 dni przed przyjazdem nastąpi całkowity zwrot wpłaconej zaliczki bądź kwoty rezerwacji.
 2. W przypadku niestawienia się w hostelu w dniu rozpoczęcia rezerwacji hostel zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za pierwszą dobę hostelową oraz skasowania rezerwacji na pozostałe noce o ile nie otrzyma od Gościa informacji o późniejszym przyjeździe.
 3. Dla grup powyżej 8 osób – warunki anulacji będą ustalane indywidualnie dla każdej grupy.
 4. W przypadku płatności kartą hostel zastrzega sobie prawo do pomniejszenia kwoty zwrotu o 10% .